Здруженија на пензионери во Македонија  

Галерии

Берово 033 470 387
Битола 047 236 036
Богданци 034 221 113
Бутел Скопје 02 6152 090
Валандово 034 381 010
Вевчани 076 227 411
Велес 043 239 064
Виница 033 361 339
Воени пензионери 02 3282 835
Гази Баба Скопје 02 3171 673
Гевгелија 034 212 281
Ѓорче Петров Скопје 02 2036 030
Гостивар 042 215 191
Градски Сојуз Скопје 02 2460 582
Дебар и Центар Жупа 046 832 264
Делчево 033 411 706
Демир Капија 043 529 396
Демир Хисар 047 276 951
Дојран 070 354 960
Злетово 032 495 396
Илинден 078 447 018
Кавадарци 043 415 284
Карпош Скопје 02 2039 743
Кисела Вода Скопје 02 3224 452
Кичево 045 223 004
Кочани 033 271 486
Кратово 031 481 588
Крива Паланка 031 620 933
Крушево 048 477 107
Куманово 031 425 059
Лабуништа 046 791 860
Лозово 032 458 590
Мак. Каменица 033 431 404
Македонски Брод 045 275 238
Неготино 043 361 252
Ново Село 034 355 100
ОВР Скопје 02 3121 710
Охрид и Дебрца 046 262 149
Пензионирани работници од органите за внатрешни работи
Пехчево 033 354 355
Прилеп 048 417 121
Пробиштип 032 483 144
Радовиш и Конче 032 635 137
Ресен 047 452 367
Сарај 02 2057 081
Свети Николе 032 443 098
Солидарност - Аеродром Скопје 02 2461 446
Струга 046 786 143
Струмица 034 345 967
Тафталиџе ДДД - Скопје 02 3079 687
Тетово 044 339 039
Центар Скопје 02 3230 102
Чаир Скопје 02 2638 291
Штип 032 391 635
Шуто Оризари Скопје 02 5210 880
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3