Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Прашање до Владата за третиот пакет на Владините економски мерки

19.5.2020 Ве молиме да ни објасните дали некоја од овие еконoмски мерки се однесува и на корисниците на пензија.

Книгите од вас доаѓаат до вас

13.10.2020 Поттикнувањето на издавачката дејност и творештвото на пензионерите, членови на СЗПМ, е регулирана со Правилник за финансиска поддршка

Најнизок и највисок износ на пензии во РС Македонија

28.9.2020 Висината на најнискиот износ на пензија зависи од должината на навршениот пензиски стаж на осигуреникот и параметарот од кој се определувал односно усогласувал најнискиот износ на пензија, во време кога е остварено правото на пензија

Соработувајќи со пензионерите, стекнуваме знаење за нивните потреби и ја градиме довербата и почитта едни кон други

25.9.2020 Во изминатите години присуствувавме и ги поддржувавме настаните кои се организираа од страна на Сојузот. На некои од нив претставници од Банката имаа можност да ги презентираат понудите креирани специјално за пензионерите

Пример – како не треба да се работи

23.9.2020 На 22 септември 2020 година се одржа Регионалната ревија во Лозово, на 23 овој месец на оваа музичка манифестација домаќин беше Здружението на пензионери од Велес

Неуморен творец и во 88-та година

30.8.2020 Јас пензионерскиот живот го започнав три години порано од законскиот рок. Го направив тоа само за да можам повеќе време да посветам на мојата основна желба во животот, да се занимавам со илустрирање на текстови и во последните триесет години, да сликам

Состанок во СЗПМ со претседателите на скопските здруженија на пензионери

21.8.2020 Целта на состанок беше да се запознаат претседателите на здруженијата со активностите на Сојузот и обратно, во изминатите месеци во кои владее пандемијата со коронавирусот и договор за натамошни активности значајни за Сојузот и Здруженијата

„Ало - Пензионерски прашања“

18.8.2020 На 4 август 2020 година проработи линијата 02 3213 227 „Ало - Пензионерски прашања“. Прашањата кои се поставуваат се интересни и се поврзани со животот на сегашните, но и на идните пензионери

Состанокот со претставници на СЗПМ, Национални шуми и претставници на здруженија на пензионери

17.8.2020 Од дискусијата произлезе дека сите здруженија имаат различни проблеми, но главно се сведува на ненавременото доставување на договорените количини, квалитетот и различната цена на огревното дрво, иако сето тоа е договорено и авансно платено

Соопштение за пензионерите кои до сега примаа пензии преку Еуростандард Банка

13.8.2020 Заради големиот интерес на корисниците на пензија членови на здруженијата на пензионери како ќе продолжи исплатата на пензиите кои до сега се исплатуваа преку Еуростандард Банка

Многустраната соработка со пензионерите внесува сигурност во нивните активности

30.7.2020 преземањето на функцијата претседател на вакво здружение, претставува огромен предизвик и тоа не само за мене, туку и за многу пензионери од т.н. „третата доба”

Чест и задоволство е да се биде претседател на Собрание на Сојуз во кој членуваат 274.000 пензионери

30.7.2020 по професија сум легалист и се трудам, таму каде што сум работел и каде што работам и дејствувам, да не дозволувам надвор од Уставот и Законот за здруженија и фондации, а посебно Статутот на СЗПМ и здруженијата на пензионери, да не се работи според нив и во практика да се постапува спротивно на овие значајни за пензионерите, правни акти и документи

Отворена телефонска линија во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија „Ало, пензионерски прашања“

29.7.2020 Во услови на пандемија, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ги информира пензионерите дека од 4.8.2020 година ќе започне да работи телефонската линија 02 3213 227 „Ало, пензионерски прашања“

Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година реализира повеќе нови проекти, меѓу кои и Проектот „Фонд на книги“,

24.7.2020 Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година реализира повеќе нови проекти, меѓу кои и Проектот „Фонд на книги“, во кој се наоѓаат книги финансиски поддржани од Сојузот.

Бесплатна нега и грижа за стари и изнемоштени лица кои живеат на територија на општините Карпош, Кисела Вода и Шуто Оризари

23.7.2020 Тимот на „Нега Плус“ во време на пандемија преку Проект кој што е финансиран од УСАИД, преку Проектот за граѓанско учество, нуди бесплатна нега и грижа за стари и изнемоштени лица кои живеат на територија на општините Карпош, Кисела Вода и Шуто Оризари

Извадоци од Информација за клубовите и ограноците на пензионери во здруженијата на пензионери - членки на СЗПМ

15.7.2020 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија како една од најголемите невладини граѓански организации, се грижи за подобрување на условите за живеење на корисниците на пензија со цел создавање услови за подостоинствен живот и нивна социјална интеграција

За оние кои не знаат или заборавиле каде се трошат средствата на пензионерите од членарината

28.6.2020 Во последно време во јавноста голем е интересот како здруженијата на пензионери и Сојузот дејствуваат односно како ги извршуваат своите активности во услови на пандемија, а особено е присутен интересот како здруженијата ги користат средствата на име членарина.

Активности за ослободување од плаќање на данок од личен доход

27.6.2020 Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија подолг период го следи финансиското-материјално работење, а во тие рамки и даночната регулатива, кај здруженијата на пензионерите

Стандардот на членството е секогаш прв приоритет на СЗПМ

27.6.2020 Според Статутот на СЗПМ и според годишната Програма која Сојузот ја носи секоја година прв и еден од најважните приоритети на Сојузот е подобрување на стандардот на корисниците на пензија

Телефонска линија за пензионерите во СЗПМ

27.6.2020 Околу 272 000 пензионери се членови во пензионерските здруженија. Поголем број идни пензионери си го поставуваат прашањето што ќе прават кога ќе заминат во пензија, бидејќи се чувствуваат помалку полезни од времето пред да остварат право на пензија.
следни 20 записи >>
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3