Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Постигањата се наши, заеднички

23.4.2018 Активности кои се зацртани во нашата Програма за 2018 година навистина се многубројни, а ќе се реализираат низ сите организирани форми на дејствување за создавање на подобри услови за живеење и рекреација, како и надминување на проблемите што ги носи возраст

Исчезнува ли почитта кон постарите колеги кои се во пензија?!

18.4.2018 Дали спаѓате во групата постари луѓе, пензионери кои за време на работниот век сте се вградиле во работната организација посветувајќи и го целокупниот интелектуален и работен потенцијал?

Континуирана грижа за пензионерите

4.4.2018 По повод Извештајот за работа на Сојузот на Здруженија на пензионерите на Македонија и неговите работни тела, за 2017 година, на седницата на Собранието на Сојузот (16 март 2018 година) , посебно внимание беше посветено на темата здравствено осигурување односно здравствената заштита на корисниците на пензија

Меѓугенерациска и мултиетничка соработка

20.3.2018 Авторот и водителот на емисијата Марјан Николовски и овој пат се вклучи во потрага по позитивните примери за тоа како повозрасните луѓе од различни етнички и верски определби комуницираат

Резултатите поттик за нови активности

17.2.2018 На 16 - ти фебруари 2018 година, Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ја одржа својата 16-та седница со која раководеше претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

Работилница за сметководители на здруженија на пензионери членки на СЗПМ

10.2.2018 Традиционално по осми пат на 29.01.2018 во ресторанот „Брод Панини“ на Велешко Езеро беше одржана работилница за составување на финансиски извештаи и изготвување на годишните сметки за деловната 2017 година кај здруженијата на пензионери и СЗПМ

Измина уште една успешна година за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија

16.1.2018 Во месец декември според традицијата и практиката се сумираат и анализираат постигањата и пројавените проблеми за тековната година, а од тоа произлегуваат и програмите за работа во новата година

Донесена Програмата на Соjузот за 2018 година

10.1.2018 На 22.12. 2016 година се одржа шестата седница на Собранието на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Свечено прославен 25-годишниот јубилеј

20.12.2017 Здружението на воените пензионери на РМ на 10-ти декември 2017 година со свечена седница на Собранието го одбележа Денот на формирањето и своето 25-годишно постоење и успешно дејствување

Убав јубилеј - 45 години постоење и успешно делување

20.12.2017 Здружението на пензионери на Кочани деновиве ја одбележува 45 годишнината од постоењето и успешната работа и делување

Свечено одбележeн 45 годишниот јубилеј

20.12.2017 Во свечен амбиент и пријатна атмосфера, на 12 декември 2017 година Здружението на пензионери Гази Баба, со пригодна програма, а во присуство на голем број членови и гости, во ресторанот „Далија“, одбележа голем јубилеј, 45 години од своето постоење

Одбележан Денот на здружението

20.12.2017 Шестгодишното постоење и успешно дејствување на здружението на пензионери Бутел беше одбележано со свечена прослава на 13-ти декември 2017 година во ресторанот „Александар“ во населбата Радишани

Пензионерска средба на Денот на ослободувањето на Струга

9.11.2017 По повод Денот на ослободувањето на градот, на 8 ноември ЗП Струга ја организираше традиционалната средба за здруженијата на пензионери од југозападниот регион.

Монографија - траен белег за случувањата

8.11.2017 Здружението на пензионери Крушево по повод 20 години од своето дејствување издаде Монографија со наслов „Активности, дружење и соживот“

Активот на пензионерките од ЗП Битола го одбележаа 4 ноември, Денот на ослободување на градот

5.11.2017 ЗП Битола секоја година во рамките на предвидените програмски активности за одбележување на Денот на ослободување на градот, се вклучува со низа манифестации.

Шеесет години од формирањето на здружението на пензионери во Велес

5.11.2017 На први ноември Здружението на пензионери од Велес прослави 60 години од своето постоење

Свечено прославен денот на пензионерите

24.10.2017 Со богата културно забавна програма, пензионерите од ЗП Гази Баба, свечено го одбележаа 20-ти септември, Денот на пензионерите на Македонија, во ресторанот „Ханибал“

Интервју со Драги Аргировски, претседател на СЗПМ

16.10.2017 Новинарството е многу динамична работа и кога уште во гимназиски денови се определив за оваа професија ми беше јасно дека без голем труд и сеопфатно следење на збиднувањата во светот, во нашата земја и во родниот град Куманово, не ќе можев да ги достигнам успесите на професијата, па и пошироко

Интервју со Бесник Поцеста, претседател на Собранието на СЗПМ

12.9.2017 Имам чест и задоволство да им се заблагодарам на сите мои колеги пензионери, на органите на здруженијата, членки на СЗПМ, посебно на колегите-членови на Собранието и на претседателот на СЗПМ, кои ми овозможија 22 години непречено да бидам активен меѓу пензионерите на Република Македонија и да бидам избран за прв претседател Албанец на Собранието на СЗПМ
следни 20 записи >>
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3