Инфо  

Посета на пензионерите во Негорски Бањи

07.05.2016 Заменикот министер за труд и социјална политика, Диме Спасов, заедно со претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски и градоначалникот на Гевгелија, Иван Франгов, ги посетија пензионерите кои престојуваат во Негорски бањи, чиј престој e дел oд проектот Бањско-климатска рекреација на Владата на Република Македонија

Волонтерство во здруженијата на пензионери

08.03.2016 Најзначајни носители на волонтерството во здруженијата на пензионери се активите на пензионерките. Меѓународниот ден на жените 8. март, е можност да им оддадеме благодарност на волонтерките за нивните напори.

Од зголемувањето на пензиите задоволни најголемиот број пензионери

08.10.2015 Со овие зголемувања го исполнивме најголемото ветување кое им го дадовме на нашите највозрасни граѓани, што е доказ дека ние како Влада ветувањата не ги забораваме и ги исполнуваме.

Објавени јавните повици за бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатен викенд за пензионерите за 2016

15.09.2015 Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов заедно со претседателот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија Драги Аргировски ги посети пензионерите кои преку проектот на Министерството престојуваат на бесплатен викенд во Охрид.

Потврда за живот во функција на правилна исплата на пензиите

24.07.2015 Со цел да се обезбеди контрола над исплата на пензиите односно да се спречат претплати, во 2012 година со ЗПИО во ставот 3 на членот 141 се утврдува можност по барање на Фондот, корисникот на пензија е должен да достави потврда за живот.

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3