Инфо  

Подобрување на квалитетот на животот на највозрасните преку усогласување на пензиите и други мерки, е мој приоритет

21.7.2022 Грижата за нашата највозрасна популација, пензионерите, е еден од приоритетите на Владата на Северна Македонија и Министерството за труд и социјална политика. За тоа потврдува и фактот, што една од првите мерки кои ги реализиравме од доаѓањето на овој владин состав е растот на пензиите со цел подобрување на квалитетот на живот на старите лица.

Разговор со новоизбраниот претседател Бранко Шемов

3.7.2022 Како врвен приоритет ќе ни биде изградбата на пензионерски дом на парцелата која се наоѓа кај споменикот на народните херои Киро Крстев и Димче Мирчев

Пандемијата не изретчи но, не нe уништи

30.6.2022 Пред крајот на минатиот месец мај 2022 година, во Прилеп се одржа заедничка средба на извршните тела, односно одборите на здруженијата на пензионерите од Битола и Прилеп

Актуелни состојби со исплатата на солидарниот фонд – посмртна помош

22.6.2022 Висината на задршката на посмртната помош и висината на исплатата на посмртната помош во единствен износ за сите корисници на пензија со акт ги утврдува Регистрираната организација на четирите сојузи на здруженија на пензионери.

Очекувано усогласување на пензиите

20.6.2022 Во последно време интересот за зголемување на пензиите е значително присутен во јавноста, особено кога престана исплатата на додатокот 1.000 денари со исплатата на јунската пензија

Добра здравствена заштита е приоритет за пензионерите

18.6.2022 Во врска со оваа проблематика во организација на СЗПМ се одржа состанок на претседателите на комисиите за здравство во здруженијата, членки на Сојузот, од скопските здруженија и на ЗП Тетово и ЗП Велес

Добрата соработка дава добри резултати

15.6.2022 На 15 јуни 2022 година во просториите на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се одржа средба на која присуствуваа генералниот директор на Фондот на ПИОСМ Дритан Беџети и Боро Варошлија, претседател на Управниот одбор на Фондот, а од страна на Сојузот, претседателката на Сојузот Станка Трајкова

Jунски наратив

10.6.2022 Многу говориме и зборуваме, оттука наратив. Кога за една работа ќе почне многу да се говори, се претвора во наратив. И навистина ќе слушнеш и прочиташ, а богами и чуеш многу наративи.
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3