За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

Здружение на пензионери „Куманово“

ул. Илинденска број 40/2, Куманово
телефон: 031/425 059  моб:078 425 123
e-mail: zpk.kumanovo@yahoo.com

 
  изработено од Medium 3