За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

Здружение ПЕНЗИОНЕРИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ Скопје

Улица Александар Урдаревски број 17 Бутел – Скопје
Телефон: 02 6152 090
Мобилен: 070 760 218

Емаил: ljubica.petrusevska@yahoo.com; ljupco_papradiste@hotmail.com

Веб страна: http://www.szpm.org.mk/butel/
Фејсбук: Zdruzenie na penzioneri BUTEL

 
  изработено од Medium 3